SYYSNEUVOTTELUPÄIVÄT OULUSSA 9. – 10.11.2016

KUNNALLISTEN TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖIDEN SYYSNEUVOTTELUPÄIVÄT

Järjestetään Oulussa 9. – 10.11.2016

Tarkemmat tiedot jäsensivuilla