Työsuojelun linkit

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
Fact Sheet – tietolehtiset pdf muodossa

https://osha.europa.eu/fi

Finlex
Laki, asetus ja säädöshakemisto
http://www.finlex.fi

Ikä & Työ
Ikääntymistä ja työelämän yhteensovittamista
käsittelevä sivusto.
Sivut ovat TTL:n ja STM:n yhteistyössä tuottamat
http://www.ikatyo.fi

Kansainväliset kemikaalikortit
Laaja suomen kielinen kemikaalikortisto

kappa.ttl.fi/kemikaalikortit/

Kuntatyönantajat
www.kt.fi

Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet
turvallisuusohjeet (OVA-ohjeet)
Luettelo onnettomuuden vaaraa aiheuttavista aineista,
luettelo vaaramerkeistä ja R-lausekkeista

www.ttl.fi/ova/

Sisäilmayhdistys
http://www.sisailmayhdistys.fi/

Suomen työsuojeluhallinto,
Aluehallintovirastot

http://www.avi.fi/

Sosiaali- ja terveysministeriö
http://www.stm.fi

STTV
Sosiaali- ja terveydenhuollon
tuotevalvontakeskus

www.valvira.fi

Säteilyturvakeskus
http://www.stuk.fi/

Tupakkaverkko
Tietoa tupakoinnista ja tupakoinnin lopettamisesta

http://www.tupakka.org/

Turvatekniikan keskus
http://www.tukes.fi/

Tykes, Työelämän kehittämisohjelma
Työelämän kehittämisohjelmassa etsitään
ja kehitetään uusia menestyksen keinoja
suomalaiseen työelämään.

http://www.tykes.fi

Työsuojelun tietopankki
EU:n työsuojeluvirasto

https://osha.europa.eu/fi

Työterveyslaitos

www.ttl.fi

Työsuojelunäyttely
http://www.tyosuojelu.fi/nayttely/

Työturvallisuuskeskus
http://www.tyoturva.fi/

Työsuojelurahasto
http://www.tsr.fi

Työkykyä ylläpitävän toiminnan sivusto
Sivut ovat TTL:n ja STM:n yhteistyössä tuottamat
http://www.tyky.fi